IC TIMH
TDA1013B 1,55 €
TDA1521 24,00 €
TDA16846 1,37 €
TDA1771 8,07 €
TDA2006 1,00 €
TDA2007 1,62 €
TDA2030A 0,62 €
TDA2545 19,45 €
TDA2549 2,15 €
TDA2579A 23,04 €
TDA2579B 1,25 €
TDA2614 1,33 €
TDA2616 1,81 €
TDA2616Q 2,12 €
TDA2822 2,34 €
TDA2822M 0,43 €
TDA2822S  
TDA3505 2,04 €
TDA3508 5,00 €
TDA3565  
TDA3592A 13,41 €
TDA3653B 1,70 €
TDA3827 3,01 €
TDA4504B 7,55 €
TDA4565 0,92 €
TDA4650 4,40 €
TDA4660 3,44 €
TDA4661 3,01 €
TDA4665 1,29 €
TDA4665P 5,00 €
TDA4671 63,70 €
TDA4680 7,26 €
TDA4780 3,01 €
TDA6107Q 3,16 €
TDA6108JF 2,51 €
TDA7050 1,59 €
TDA7052 2,08 €
TDA7052A 2,19 €
TDA7056A 1,03 €
TDA7245 1,48 €
TDA7253 2,58 €
TDA7261  
TDA7263 2,64 €
TDA7264 3,16 €
TDA7266 2,04 €
TDA7266L 1,11 €
TDA7267 2,02 €
TDA7269 2,51 €
TDA7269A 1,98 €
TDA7482 5,44 €
TDA7494 2,77 €
TDA7495 3,37 €
TDA7495S 3,26 €
TDA7496 2,26 €
TDA7496S 5,23 €
TDA7497 12,04 €
TDA8137 1,70 €
TDA8139 2,12 €
TDA8172 1,94 €
TDA8174 2,88 €
TDA8177 1,73 €
TDA8214B 7,40 €
TDA8218 37,45 €
TDA8302H  
TDA8304 5,74 €
TDA8305 8,94 €
TDA8305A 8,94 €
TDA8310 6,29 €
TDA8350A 2,98 €
TDA8351 2,51 €
TDA8356 1,80 €
TDA8357J 5,95 €
TDA8359J 2,88 €
TDA8359P 3,99 €
TDA8362 18,92 €
TDA8390A 13,83 €
TDA8395 2,69 €
TDA8395P 8,87 €
TDA8405 6,95 €
TDA8425 3,20 €
TDA8451 3,21 €
TDA8452 7,16 €
TDA8490 1,11 €
TDA8563AQ 80,00 €
TDA8601 31,22 €
TDA8840 7,76 €
TDA8842 12,24 €
TDA8843 5,83 €
TDA9143 10,49 €
TDA9155 19,25 €
TDA9302H 1,73 €
TDA9345PS/N3/3 17,97 €
TDA9345PS/N3/3/1913 17,97 €
TDA9353PS/N2/2I0852  
TDA9554PS/N1/1I0674 45,71 €
TDA9554PS/N3/2/1574 39,50 €
TDA9806 5,68 €
TDA9810 30,26 €
TDA9817 4,15 €
TDA9830 2,35 €
TDA9870A 65,34 €

Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .