Τοποθετούμε επίγειες κεραίες με σύγχρονο εξοπλισμό


Ειδικά όργανα για τη σωστή ρύθμιση της κεραίας σας (πεδιόμετρα)
Διαθέτουμε πλήρη γκάμα υλικών στήριξης άριστης ποιότητα για μεγάλη
αντοχή στον αέρα και στη πάροδο του χρόνου
Εγκαταστάσεις κεντρικών κεραιών πολυκατοικίας
Εγκαταστάσεις ατομικών κεραιών σε μονοκατοικίες ή διαμέρισμα
Αναλαμβάνουμε όλες τις καλωδιώσεις στον εσωτερικό σας χώρο