Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ολοι οι   μετασχηματιστές διατίθοντε σε μεταχειρισμένους ΤΙΜΗ Α και καινούριους ΤΙΜΗ Β.

 

ORIGINAL BRAND HR KONIG FBT ΤΙΜΗ Α ΤΙΜΗ Β
D004/37 ITT 6005 3733 13733 9,65 € 13,51 €
2432461 HITACHI 6009 3629   8,99 € 12,59 €
D001/37 ITT 6009 3629   8,99 € 12,59 €
2433291 HITACHI 6024 3664   10,95 € 15,33 €
D052/37 ITT 6060 3807   10,15 € 14,20 €
45150330 ITT 6060 3807   10,15 € 14,20 €
D002/37 ITT 6062 3630   9,63 € 13,48 €
D108/37 ITT 6100 3793   11,45 € 16,03 €
D066/37 ITT 6149 3808 13808 9,63 € 13,48 €
D081/37 ITT 6159 3844   10,92 € 15,29 €
45150346 ITT 6159 3844   10,92 € 15,29 €
2433455 HITACHI 7035 3823   10,82 € 15,15 €
2434596 HITACHI 7145     10,29 € 14,40 €
2435521 HITACHI 7239 30038 40038 10,28 € 14,39 €
2436218 HITACHI 7336 30218   9,64 € 13,49 €
2436795 HITACHI 7821   40617 10,55 € 14,76 €
2436798 HITACHI 7821   40617 10,55 € 14,76 €
2435085 HITACHI 7947     10,95 € 15,33 €