Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε . 

 

Ολοι οι μετασχηματιστές διατίθοντε σε μεταχειρισμένους ΤΙΜΗ Α   και καινούριους ΤΙΜΗ Β.

 

ORIGINAL BRAND HR KONIG FBT ΤΙΜΗ Α ΤΙΜΗ Β
27616399 MITSUBISHI 6100 3793   11,45 16,03
18056449 LUXOR 6119 3814   10,54 € 14,75 €
581011002 LUXOR 6119 3814   10,54 € 14,75 €
11820887 LOEWE OPTA 6488 30190   10,17 € 14,24 €
11820887 LOEWE OPTA 6488 30507   10,17 € 14,24 €
5908-05008 MATSUI 7483 3964 13964 10,17 € 14,23 €
FCK14A028 JVC 7737     10,34 € 14,47 €
10121402204 JVC 7737     10,34 € 14,47 €
CE41294A JVC 7907     10,64 € 14,90 €
11425090 JVC 8554   40741 10,50 € 14,69 €
50H0000214 JVC 8554   40741 10,50 € 14,69 €
FUY20C001 JVC 8554   40741 10,50 € 14,69 €
JF05012520 JVC 80117   41212 10,45 € 14,63 €
30021290 JVC 80117   41212 10,45 € 14,63 €