Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .
           
ORIGINAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                            Αντίστοιχος   TIMH    
HR     KONIG FBT       
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6005 3733    13.51€
2432461 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6009 3629   8.99 €
FAT3661 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6020 3661 13661 14.45 €
FAT3664 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6024 3664 13664 10.95 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6030     16.69 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6043   13646 12.68 €
FAT3807 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6060 3807   10.15 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6062     13.48 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6066     15.61 €
47235901 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6067 3816 13816 14.54 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6100 3793   16.03 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6119 3814   11.54 €
36965 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6140 3820 13820 11.95 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6149   13808 13.48 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6159 3844   15.29 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6165   13828 14.39 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6170   13849 13.30 €
2433022 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6171   40162 8.46 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6205     17.90 €
37553 / 37554 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6213 30166   8.92 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6272 30025 40025 14.82 €
40153201 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6354 30025 40025 7.41 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6413 3933   17.77 €
4030825 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6456   40349 9.32 €
473266.01 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6479     6.68 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6488 30190 40190 17.04 €
47320224 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6497   41030 10.66 €
M2920102901 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6500 30067 40067 11.42 €
M2920102802 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6501 30058 40058 8.51 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6502 30068 40068 21,92 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6538     22.32 €
M2922103156 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6595   40546 9.45 €
26830732 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6607     12.92 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6648   40734 26.53 €
M2922103157 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 6686   40993 26,89 €
           
           
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΙ Η ΑΠΛΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΙ   ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ TESTER ΤΗΣ HR ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ