Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .
           
ORIGINAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                           Αντίστοιχος   TIMH     
HR     KONIG   FBT      
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7031 30001 40019 25,64 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7035 3823 13845 25,64 €
FAT3995 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7037 3995 40037 21,56 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7041 3780 13780 22,00 €
OV207621362 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7057   41177 20,00 €
2433941 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7108     20,52 €
44076100 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7127 3505   20,90 €
40011200 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7128 3729 13729 14,90 €
11920057 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7140 3503 13503 25,64 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7140 3503 40495 25,64 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7145     25,10 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7238     25,35 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7239 30038 40038 31,56 €
143949311 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7243   40089 32,50 €
143942311 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7245 30089 40089 33,04 €
143942331 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7245 30089 40089 33,04 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7259     32,50 €
FCV1410E12A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7261   40521 25,37 €
2436894 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7264     32,90 €
2436892 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7264     32,90 €
TLF15505 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7265   41415 30,68 €
47310050 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7269   40531 25,60 €
TFF15606F ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7278     25,35 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7290   40504 26,50 €
20181 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7292     19,27 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7305 3685   14,94 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7317 30085   21,60 €
2436218 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7336 30218   19,27 €
143942361 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7337   40594 27,90 €
40330-28 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7340   40482 27,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7345   40959 25,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7360   40528 19,50 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7364   40594 29,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7408 3926 13926 19,30 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7411     24,33 €
FCM20B022 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7432 30152 40152 25,54 €
KFS60371D ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7437 30050 40050 26,10 €
101-220005-03A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7443 30153 40153 23,40 €
KFS60506A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7444 30154   23,40 €
FC1401 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7452   40176 22,40 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7455 30010 40010 20,52 €
FAT30044 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7456 30044   24,30 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7457 30164   24,30 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7464     23,30 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7471   40553 18,90 €
154125A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7472 3700 13700 17,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7442 3700 13654 17,90 €
KFS60288 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7474 30045 40045 22,40 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7477 30081   24,10 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7479     22,82 €
5908-05008 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7483 3964 13964 25,33 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7484   40173 24,98 €
AT2079/40 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7488 30118 40186 14,00 €
TLF70161 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7491 30109   20,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7503   13830 14,30 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7506   43410 18,20 €
37424 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7524   13830 13,90 €
11420185 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7527   40057 13,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7531 30117 40117 20,00 €
4033208 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7535 30055 40437 20,60 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7535 30055 41464 20,60 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7549   13830 22,40 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7559   40020 25,36 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7566 30566 40040 25,64 €
4030924 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7574     24,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7586 30227 40227 19,27 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7624   13957 30,96 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7627     25,60 €
TFB4067BD ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7654     26,00 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7671     26,67 €
482214010499 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7681   40464 27,12 €
482214010501 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7683   40385 23,90 €
FCK14B2 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7687     21,73 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7713 30197   25,61 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7716 30102   29,42 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7720     19,27 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7731 30200   28,60 €
KFS60676 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7736 30155   19,27 €
FCK14A028 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7737     25,67 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7740 30035   19,27 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7748     25,50 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7753 3857   24,38 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7762   40488 31,90 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7764     35,00 €
OV209440 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7772 30186 40186 19,28 €
482214010562 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7774 30472 40472 19,50 €
4034110 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7774     19,50 €
13920001 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7774     19,50 €
143953011 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7777     19,50 €
482214010563 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7813   40487 25,90 €
13920002 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7814   40492 29,19 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7821   40617 23,09 €
TLF15542F1 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7827     29,00 €
13525003 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7839 30322 40322 28,50 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7839 30355 40322 28,50 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7850 30159   20,56 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7852     21,83 €
11425077 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7880   40473 15,90 €
3220012 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7889     35,00 €
FSV20A001 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7898     30,48 €
CE41294A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7907     33,28 €
145331411 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7946     25,90 €
2435085 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7947     28,90 €
10750160 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7950   40601 25,65 €
11425111A ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7950   40601 25,65 €
40337-63 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7950   40601 25,65 €
10750160 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7950   40601 25,65 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7951 30392 40392 23,90 €
11425075 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7856 30490 40490 21,73 €
OV2094  31982 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7962     24,90 €
482214010634 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7962     24,90 €
859895102 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7973   40489 19,90 €
482214010623 ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7977   40486 25,65 €
  ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 7989     28,19 €
           
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΙ Η ΑΠΛΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΙ   ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ TESTER ΤΗΣ HR ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ