Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .
             
ORIGINAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 Αντίστοιχος   TIMH
HR KONIG FBT  Α          Β         
             
3311124 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8007   40515 25,67 € 15,67 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8022   40660 27,90 € 17,90 €
13420006 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8029   40681 31,00 € 21,00 €
4033042 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8032     29,62 € 19,62 €
40332-32 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8033   40730 23,90 € 13,90 €
11421555 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8036   40499 24,36 € 14,36 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8036   40580 24,36 € 14,36 €
3071083 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8051   40662 25,92 € 15,92 €
11421645 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8051   40662 25,92 € 15,92 €
11920877 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8055 30342 40342 23,90 € 13,90 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8057   40395 29,73 € 19,73 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8061     20,00 € 10,00 €
154189H ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8096   40152 37,90 € 27,90 €
482214010615 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8116   41045 31,00 € 21,00 €
10608680 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8117   40811 22,90 € 12,90 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8118   40601 32,89 € 22,89 €
482214010637 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8124   40666 24,65 € 14,65 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8125   40602 25,92 € 15,92 €
334P17902 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8127     40,00 € 30,00 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8187   40489 29,73 € 19,73 €
13925001 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8188   40498 25,92 € 15,92 €
OV209421112 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8191     40,90 € 30,90 €
L40B05600 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8210     27,19 € 17,19 €
482214010559 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8225   40754 27,19 € 17,19 €
13020007 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8225   40754 27,19 € 17,19 €
482214010554 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8244     28,46 € 18,46 €
482214010574 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8245     39,90 € 29,90 €
4033720 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8273     28,46 € 18,46 €
6174Z 20863230 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8273     28,46 € 18,46 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8320   40680 28,46 € 18,46 €
11425085 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8321   40704 28,46 € 18,46 €
13720011D ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8333   41000 32,90 € 22,90 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8341   40744 21,99 € 11,99 €
482214010669 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8342   40749 25,99 € 15,99 €
10567740 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8345   40732 26,99 € 16,99 €
859880300 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8372   40832 28,02 € 18,02 €
13620004C ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8373   40799 22,90 € 12,90 €
FUH29A004 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8379   40954 30,90 € 20,90 €
OV2076 21411 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8388   41178 27,99 € 17,99 €
482214010665 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8419   40810 26,99 € 16,99 €
482214010664 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8430   40817 27,90 € 17,90 €
40337-57 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8445   40736 26,90 € 16,90 €
FUH29A003 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8477   41161 34,90 € 24,90 €
11421816B ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8484   41106 21,99 € 11,99 €
859882200 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8520   41296 33,90 € 23,90 €
11427007 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8545   40748 27,99 € 17,99 €
11425090 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8554   40741 26,99 € 16,99 €
13720057 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8571   40933 28,90 € 18,90 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8571   41003 28,90 € 18,90 €
859883450 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8579   40835 42,99 € 32,99 €
859883440 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8579     42,99 € 32,99 €
13625006D ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8584   40905 30,99 € 20,99 €
11425099A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8586   40750 27,99 € 17,99 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8602   40913 28,99 € 18,99 €
40337-45 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8626     27,99 € 17,99 €
13720097C ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8627   40950 27,99 € 17,99 €
40348A-11 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8629   41083 33,90 € 23,90 €
859885150 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8638   41295 42,90 € 32,90 €
859885120 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8638   41295 42,90 € 32,90 €
KFT4AB327F1 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8641     42,90 € 32,90 €
KFT4AB327F2 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8641     42,90 € 32,90 €
13523048B ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8664   40901 35,99 € 25,90 €
1352 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8665   40846 47,54 € 37,54 €
13020012 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8709   40755 35,99 € 25,99 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8726   40932 27,99 € 17,99 €
JF0501-2515 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8730   40937 34,99 € 24,99 €
13727019A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8734   40941 35,55 € 25,55 €
AA2600124A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8734   40941 35,55 € 25,55 €
242253102417 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8741   40966 35,99 € 25,99 €
40337-74 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8768   40753 25,99 € 15,99 €
11427010Α ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8768   40753 25,99 € 15,99 €
13420049B ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8790   40894 27,90 € 17,90 €
1372003C ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8827     31,90 € 21,90 €
13929015A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8866   41015 34,90 € 24,90 €
3071094 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8880   40984 18,56 € 10,00 €
11421818A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8881   40983 21,99 € 11,99 €
13720076A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8884   40914 27,99 € 17,99 €
AA2600145A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8884   40914 27,99 € 17,99 €
13920013A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8887   40848 25,99 € 15,99 €
FUY20A104 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8902   40753 27,99 € 17,99 €
40348A22 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8931   41179 45,90 € 35,90 €
40351A-1 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 8999   41009 33,90 € 23,90 €
30017788 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80016   41231 25,90 € 15,90 €
JF050119238 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80016   41231 25,90 € 15,90 €
3072048 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80061   41185 27,90 € 17,90 €
11425163 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80061   41185 27,90 € 17,90 €
11425162D ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80062   41186 23,90 € 13,90 €
13525081A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80063   41187 27,90 € 17,90 €
3313132 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80067   41221 27,90 € 17,90 €
  ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80077   41285 24,29 € 14,29 €
242253102586 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80114   41172 21,69 € 11,69 €
JF050119274 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80114   41172 21,69 € 11,69 €
JF05012520 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80117   41212 29,90 € 19,90 €
13625039A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80191   41343 29,93 € 19,93 €
14024001B ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80193   41162 33,54 € 23,54 €
AA2600223A ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80193   41162 33,54 € 23,54 €
FFA97513L ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80198     35,14 € 25,14 €
13720124B ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80230   41268 31,16 € 21,16 €
JF05013257 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80301   41304 23,19 € 13,19 €
JF0501-3254 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80325   41301 24,99 € 14,99 €
JF0501-19566 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80330   41303 22,95 € 12,95 €
BSC24-01N4028 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80855     22,95 € 12,95 €
30045486 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 80914     22,95 € 12,95 €
L40B12200 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 81237     22,95 € 12,95 €
30001494 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 81890     22,95 € 12,95 €
FQH21A002 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 82073     22,95 € 12,95 €
C61215D ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 82073     22,95 € 12,95 €
859898900 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 82523     22,95 € 12,95 €
JF0501-19538 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΥΨ. ΤΑΣΗΣ 82546     22,95 € 12,95 €
             
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΙ Η ΑΠΛΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΙ   ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ TESTER ΤΗΣ HR ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΛΗ Β