Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε   να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε . 

 

Ολοι οι μετασχηματιστές διατίθοντε σε μεταχειρισμένους ΤΙΜΗ Α   και καινούριους ΤΙΜΗ Β.

 

ORIGINAL BRAND HR KONIG FBT ΤΙΜΗ Α ΤΙΜΗ Β
45150510 NOKIA 7238 30084   10,18 € 14,25 €
47317558 NOKIA 7238 30084   10,18 € 14,25 €
473175F8 NOKIA 7238 30084   10,18 € 14,25 €
TLF15505 PANASONIC 7265   41415 10,84 € 15,18 €
TFF15606F PANASONIC 7278     10,68 € 14,95 €
154189C NIKKAI 7457 30164   10,15 € 14,21 €
121400205 NIKKAI 7457 30164   10,15 € 14,21 €
TLF70161 NIKKAI 7491 30109   10,45 € 14,63 €
10121401703 NIKKAI 7491 30109   10,45 € 14,63 €
TLF15542 PANASONIC 7827     10,50 € 14,70 €
13620019 PANASONIC 7827     10,50 € 14,70 €
432200101 ORION 7989     10,10 € 14,13 €
432200121 ORION 7989     10,10 € 14,13 €
3220012 ORION 7989     10,10 € 14,13 €
KFT4AB327F1 PANASONIC 8641     10,95 € 15,33 €
KFT4AB327F2 PANASONIC 8641     10,95 € 15,33 €
ZTFL84001 PANASONIC 8641     10,95 € 15,33 €