ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ PHILIPS ΣΤΗΝ ORIGINAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HR KONIG FBT TIMH
482214010274 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6141 3829   19,66 €
482214010386 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6206     24,89 €
482214010325 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6214 30167 40167 24,04 €
482214010414 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6483 30260   27,22 €
482214010417 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6485     24,04 €
482214010443 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6538     22,33 €
482214010499 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7681   40464 18,98 €
482214010501 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7683 30385 40385 16,73 €
482214010562 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7774 30472 40472 13,65 €
482214010563 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7813   40487 18,13 €
482214010634 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7962     17,43 €
482214010623 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 7977 30486 40486 17,96 €
482214010637 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8124   40666 17,26 €
482214010554 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8244     19,92 €
482214010574 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8245     27,93 €
482214010664 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8430   40817 19,53 €
242253102417 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8741   40966 25,19 €
482214010615 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 8116   41045 19,53 €
482214010424 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6547     19,53 €
482214010325 ΜΕΤ ΥΨΗΛΗΣ 6214 30167 40167 24,04 €