ΠΛΑΚΕΤΕΣ T-CON ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

TCON8      TELEFUNKEN  TF32-250                  320AP03C2L V0.1                                                         40 EURO

TCON14    FJ                  FLS43898WH            6870C-0532A                                                                 25 EURO

TCON16                         LC320WXN                6870C-0195A                                                                 25 EURO

TCON17                         V470H2-C01                                                                                                    25 EURO

TCON49                         LC260WX2-SLA1       6870C-0062A                                                                 20 EURO

TCON50    FJ                  V260B1-C01                                                                                                     35 EURO

TCON51    FUNAI            13VBN-S60TMB4C4L V0.0      30088134                                                           35 EURO

TCON52                         V320B1-C03                                                                                                      35 EURO

TCON53                         LC260WXE-SBA1   6870C-0250B                                                                       34 EURO

TCON55                         T315XW02 V9     T260XW02 VA                                                                         25 EURO

TCON56                         V315B3-C01                                                                                                        25 EURO

TCON57    TURBOX        TXV4220 SMT      LCD500DUE-SFR1    6871L-3177B     6870C-0452A                25 EURO

TCON58    TURBOX        LC470EUN-SFF1  6870C-0438A                                                                           25 EURO

TCON59                         6870C-0442B      6871L-3203K     759551818900     30083688     ZME120R     18 EURO