ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ PHILIPS ΣΤΗΝ ORIGINAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

Οι λίστες με τα ανταλακτικά ενημερώνοντε συνέχεια , μη δυστάσετε να μας ζητήσετε οποιδήποτε ανταλακτικό και εμείς θα σας το βρούμε .

 

ORIGINAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντίστοιχος  HR TIMH  
       
242253102417 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8741 25,19 €
242253102586 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 80114 11,02 €
482214010274 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6141 19,66€
482214010325 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6214 24,04 €
482214010386 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6206 24,89 €
482214010414 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6483 27.22 €
482214010417 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6485 24,04 €
482214010424 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 6547 18.98 €
482214010499 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7681 18.98 €
482214010501 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7683 16.73 €
482214010554 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8244 19.92 €
482214010562 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7774 13,65 €
482214010563 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7813 18.13 €
482214010574 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8245 27.93 €
482214010615 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8116 21,70 €
482214010623 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7977 17.96 €
482214010634 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 7962 17.43 €
482214010635 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8188 17.26 €
482214010637 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8124 17.26 €
482214010664 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8430 19.53 €
482214010665 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 8419 19.53 €